For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Opis
Rodzaj ogłoszenia : Zlecę
Data : 18 października, 2021
Lokalizacja : Jelcz-Laskowice

 SZUKAMYPRACOWNIKÓW

 

Don’t worry be happy, we got this !

 

Jesteś gotowy na nowe wyzwania?Poszukujesz stabilnej, ale nienudnej pracy?

Szukamy właśnie Ciebie!

Mamy dla Ciebie pracę w firmieCharlie works Sp. z o.o. (nr rej 23705).

Znajdziesz u nas zatrudnienie wkraju jak i za granicą.

Pomagamy w znalezieniu pracy wwielu sektorach m.in.: mięsnym, w ogrodnictwie oraz na produkcję.

Stanowisko – Operator lasera

Praca w miejscowości: Jelcz – Laskowice (woj. dolnośląskie)

Wymagania:

• Dyspozycyjność

• Umiejętność pracy zespołowej

• Zdolności manualne

• Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn

• Dokładność i nastawienia na wysoką jakość pracy

Opis funkcji:

– kontrola pracy lasera

– programowanie maszyny

– kontrola jakościowa i ilościowa komponentów

– dzienne raportowanie

– drobne naprawy

Firma, w której będziesz pracować stoi na czelemiędzynarodowej grupy zajmującej wiodącą pozycję na świecie w zakresieprodukcji oraz sprzedaży silników elektrycznych do sprzętu AGD.

Co otrzymujesz:

•             darmowytransport w obie strony

•             pracazmianowa

•             dofinansowaniedo posiłku

•             wynagrodzeniepodstawowe oraz dodatki

•             dodatekza zmianę nocną (800 zł brutto)

•             premia zapomysły (400 zł netto)

•             premia zapolecenie pracownika (do 4000 zł brutto)

ZAAPLIKUJ JUŻ DZIŚ WYSYŁAJĄC SWOJE CV ZE ZGODĄ RODO

ZADZWOŃ 575-551-900

Obowiązekinformacyjny:

W oparciu o art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danychosobowych (RODO) informujemy, iż:

 

Administratoremdanych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale8/1, 46-200.

Z administratoremdanych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.eu oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowebędą przetwarzane:

a) w celu wykonaniaobowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia,w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jestobowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

b) w celuprzeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisamiprawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

c) dla celówprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody naprzetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda(art. 6 ust. 1 lit a RODO)

d) w celu ustalenialub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniamiprzez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnieuzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

e) dla celówzawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1lit b RODO)

Pani / Pana daneosobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe nazlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesuzatrudnienia.

Dane będąprzetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzaniedanych osobowych lub po upłynięciu okresu 2 lat. Okres przechowywania danychosobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzeniaewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przezAdministratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjnekandydata będą niezwłocznie niszczone.

Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ichusunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody wdowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem).

Dane osobowe niebędą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacjimiędzynarodowych.

 

Prosimy o dodanieklauzuli:

Klauzula nr 1 –obecny proces rekrutacyjny

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojejaplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonegoprzez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

Klauzula nr 2 –przyszłe procesy rekrutacyjne

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojejaplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonychprzez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK. 


Lokalizacja
Pamiętaj o bezpieczeństwo
  1. Skorzystaj z bezpiecznej lokalizacji, aby spotkać się ze sprzedawcą
  2. Unikaj transakcji gotówkowych
  3. Uważaj na nierealistyczne oferty
Podobne oferty
Top